Zoek
Aanmelden|Contact|Adressen|Wachttijden|Jouw Omgeving

Cliëntenraad

Introductie

De Centrale Cliëntenraad (CCR) is de medezeggenschapsraad voor ouders. De kinderen en jongeren hebben hun eigen raad; de Kinderraad en de Jongerenraad. 

Wij zijn, net als u, ouders van een kind dat professionele hulp krijgt van de Bascule. Wij hebben invloed op beslissingen die voor u en uw kind van belang zijn. Zaken waar u mee te maken heeft, zoals onderwijs, behandeling, nazorg, veiligheid, maar ook reorganisaties en verhuizingen bespreken wij met de Raad van Bestuur. Ons advies is altijd vanuit het gezichtspunt van ouder en kind.

De CCR komt op voor de belangen van alle cliënten van de Bascule. Wij horen dan ook graag uw ervaringen met de zorg of de Bascule organisatie.
Laat het ons weten: clientenraad@debascule.com

De CCR bemiddelt niet bij klachten. Daarvoor is de klachtencommissie van de Bascule.  

Wilt u meer weten over de visie en de activiteiten van de CCR? Lees dan hier

 

2015
Lees hier het jaarverslag 2015 en de bijlagen
Of klik hier voor de verkorte versie van het jaarverslag (wachtkamerversie).

16 juni 2017 Jaarverslag Clïëntenraad 2016

De CCR van de Bascule heeft onlangs haar jaarverslag gepubliceerd. Kijk op de website van de cliëntenraad voor meer informatie.


23 januari 2017 Wij zoeken ouders voor de Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) van de Bascule bestaat uit ouders van kinderen of jongeren die in behandeling zijn- of zijn geweest. Ze denken en praten mee over zaken die voor cliënten van de Bascule van belang zijn. Op dit...


01 maart 2016 Kom naar de Oudertafel van de CCR!

Van ouders, voor ouders


14 juli 2015 Jaarverslag 2014 Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad van de Bascule doet, net als de Bascule, elk jaar verslag van haar activiteiten. Onlangs publiceerde de Cliëntenraad haar jaarverslag over 2014, met het motto: Medezeggenschap en Participatie in...


28 april 2015 Nieuw bij de Bascule: 020 gaat van start

Bij de Bascule opent deze week de nieuwe afdeling 020 voor jongeren van 12-23 jaar haar deuren. 020 is een aanvullend, voor Amsterdam uniek, programma op een lopende (ambulante) behandeling. Het gaat om een...


14 april 2015 De Centrale Clientenraad in gesprek met ouders

Van 23 tot en met 29 maart 2015 was de landelijke week van de psychiatrie met als thema: 'Van pillen en isoleren, naar herstel en participeren'. Herstelondersteunende zorg en cliëntparticipatie zijn belangrijke thema’s voor...


30 december 2014 Jeugdplatform Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft ‘Het Jeugdplatform’ opgericht. Een platform voor ouders en jongeren die te maken hebben of hebben gehad met jeugdhulp (jeugdzorg of jeugd GGZ). De gemeente raadpleegt Het Jeugdplatform over allerlei...


Artikel 1 tot 7 van 39